Icons-HR-2

Aangeboden door

Sensus-HRM
HRM-1HRM-2HRM-3

HRM processen

Veel ondernemers worstelen met personeelsvraagstukken, verplichtingen en HRM-processen waarmee ze te maken krijgen. Op internet is natuurlijk veel te vinden, maar heeft u de tijd om de juiste informatie te zoeken? En is die informatie wel actueel? En hoe moet u het precies toepassen in uw bedrijf? Uiteindelijk zien veel ondernemers zich genoodzaakt de expertise extern in te huren.

Het kan eenvoudiger en voordeliger! Met de digitale procesbeschrijvingen en sjablonen van HRM-processen.com. Online HR-processen waarmee u veel tijd en kosten voor externe adviseurs bespaart.

Sensus-HRM® biedt u een volledig digitaal procesmodel van alle HRM-processen, waarmee wij voor u een compleet HR-managementsysteem hebben ontwikkeld. Met het HRM procesmodel brengt u de processen binnen uw organisatie snel en eenvoudig in kaart. Alle processen worden op eenduidige wijze vastgelegd, in één universele taal.

HRM procesmodel

In dit HRM procesmodel vindt u de volgende processen:

  • Ziekteverzuim (ziek- en hersteldmelden)
  • Wet Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak
  • Wet Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar
  • Wet Poortwachter na week 52 2e ziektejaar

Vul uw gegevens in om de HRM processen aan te vragen en ga direct mee aan de slag met het HRM procesmodel. Dit is een onderdeel van het volledig HRM procesmodel, die u kunt vinden op HRM-processen.com

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.