Inkoop Framework

Aangeboden door

Trevian
Trevian ProcesTrevian Inkoop framworkTrevian Inkoop

Trevian Inkoop Framework voor woningcorporaties

Inkoop – of zakelijker: professioneel opdrachtgeverschap borgen in de bedrijfsvoering van een corporatie door te werken met het Trevian Inkoop Framework in Sensus BPM Online biedt de mogelijkheid om effectiever de juiste leveranciers te selecteren. En daardoor de dienstverlening in te kopen die bijdraagt aan de doelstellingen van de woningcorporatie. Omdat het inkoopbeleid is vastgelegd in de processen. Sluit alleen contracten af die doelmatig zijn aanbesteed volgens de processen. Hierdoor werken corporaties op de juiste manier met de externe partner samen en benutten hun krachten. Met de middelen die hierdoor vrijkomen kan de corporatie meer investeren, huurverhoging beperken en de kwaliteit van woningen direct of indirect verbeteren.

Dit bestpractice inkoopmodel levert inzicht en samenhang tussen processen, besluitvorming en verantwoordelijkheden op alle inkoopniveaus. Het Framework stelt woningcorporaties in staat stappen te maken van strategie naar uitvoeren en continu verbeteren. Meepraten over het inkoopmodel? Neem deel aan onze Rondetafelsessie.

Trevian Inkoop Framework

Door het werken met het Inkoop Framework bent u als corporatie voorbereid op de mogelijke aanbestedingsplicht. Het Framework is uit te breiden met het Europees Aanbestedingsproces. Tevens kan het Trevian Inkoop Framework uitstekend ingevoegd worden in het SKARP Woningcorporatieprocesmodel onder Inkoop Producten en Diensten.

Voordelen voor woningcorporaties:

  • Duidelijke beschrijvingen van de inkoopprocessen
  • Meer dan 80 formats en templates
  • Snel te implementeren
  • Goede basis voor Europees Aanbesteden
  • Betere beheersing van risico’s
  • Online beschikbaar in Sensus BPM Online

Download de preview van het Trevian inkoop Framework en ontdek de voordelen voor uw organisatie.
Vul uw gegevens in om het Trevian Inkoop Framework aan te vragen.

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Categorie: