NL-Icons-audit

Aangeboden door

Sensus-consulting
Interne Audits processen

Interne Audit processen

Proces- en kwaliteitsmanagers zijn niet alleen bezig met het vastleggen van processen, maar ook met het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Belangrijk is hierbij dat men inzicht krijgt in de kwaliteit van de beheersmaatregelen die op de verschillende bedrijfsprocessen zijn toegepast. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van internal auditing. Wij bieden u deze uitgewerkte Interne Audit processen aan, waarmee u handvatten heeft voor het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van interne audits.

 

Interne audits met Sensus-consulting

De weg naar een optimaal functionerende organisatie, waar risico’s in beeld zijn en beheerst worden, kunt u afleggen door middel van het implementeren van interne (proces-) auditing. Sensus-consultants begeleiden en coördineren deze implementatie en kunnen u helpen met het voorbereiden en uitvoeren van de interne audits.

Een audit informeert uw medewerkers en (proces)managers over de uitvoering t.o.v. de inrichting van het proces. De auditrapportage zet aan tot het verder uitbouwen en verbreden van wat goed werkt en het aanpakken van ingesleten fouten.

 

Interne Audit processen

Hoe pakt u een interne audit traject precies aan? In dit procesmodel is het proces Uitvoeren Interne Audits uitgewerkt. Vul uw gegevens in om het procesmodel aan te vragen en ga direct aan de slag met uw interne audit processen!

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.