Icons-ISO-def

Aangeboden door

Sensus-consulting
ISO-1ISO-2ISO 9001 processen

ISO 9001 processen

Wanneer we het bij Sensus-consulting hebben over certificering voor ISO 9001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 9001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001.

 

ISO 9001 processen

Deze fases zijn terug te vinden in het procesmodel ISO 9001. In dit procesmodel zijn de volgende processen uitgewerkt:
Fase 1: Bewustwording creëren
Fase 2: Uitgangssituatie bepalen
Fase 3: Kwaliteitsbeleid vaststellen
Fase 4: Opstellen communicatieplan
Fase 5: Organisatie voorbereiden
Fase 6: Uitwerken kwaliteitsmanagement systeem
Fase 7: Invoeren kwaliteitsmanagement systeem
Fase 8: Externe audit
 
Vul hieronder uw gegevens in om de processen aan te vragen en ga direct aan de slag met de ISO 9001 processen!

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.