NL-Icons-management

Aangeboden door

Sensus-methode
Prince2-NL-1Prince2-NL-2Prince2-NL-3

Prince2 Projectmanagement processen

Prince2 (PRojects In Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement en de de facto standaard binnen de Britse overheid. Internationaal wordt de methode overal toegepast en erkend binnen zowel de private als de overheidssector.

De belangrijkste elementen van Prince2 Projectmanagement zijn:

 • De methode is procesgeoriënteerd en gericht op een zakelijke rechtvaardiging vanuit de staande organisatie;
 • Er is een gedefinieerde organisatiestructuur voor het projectmanagementteam;
 • De methode kent een op producten gebaseerde benadering van planning;
 • De methode legt de nadruk op de onderverdeling van projecten in beheersbare en controleerbare fasen;
 • De methode is flexibel en kan in elk soort omgeving gebruikt worden voor elk type project.
Prince2 projectmanagement processen

De Prince2 Projectmanagement processen bestaan uit de volgende hoofdprocessen, die zijn uitgewerkt in deelprocessen:

 • Opstarten/voorbereiden project
 • Initiëren project
 • Uitvoeren en beheersen v/e fase
 • Managen productoplevering
 • Managen fase overgangen
 • Afsluiten project
 • Dirigeren van een project / alternatieve weergave

Vul uw gegevens in om de processen aan te vragen en ga direct aan de slag met Prince2 Projectmanagement!

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.