Processen van Stad Turnhout

Bart Smets, adviseur kwaliteit, vertelt enthousiast over het procesmanagementproject met Sensus-methode. “Wat me bij de Sensus-methode aansprak was de eenvoud ervan. Veel beschrijvingsoefeningen leiden snel tot oeverloze discussies en stranden uiteindelijk in details. De Sensus-methode brengt met behulp van gespecialiseerde interviewtechnieken en acht iconen alle processen op begrijpelijke en concrete manier in beeld. Door deze benadering kunnen we iedereen binnen de organisatie – van de top tot op de werkvloer – betrekken bij het in kaart brengen van processen en ze vervolgens verbeteren.”

Download Vlaamse gemeente processen Stad Turnhout

Vul uw gegevens in en download gratis het procesmodel van Stad Turnhout. De Vlaamse gemeente processen kunt u openen in (een gratis versie van) Process Modeller App of (een gratis trial van) Sensus BPM Software. Profiteer direct van de kennis van andere Vlaamse gemeenten!

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.